Assertiviteit Training

HRD Center maakt assertiviteit trainingen op maat. Bijna alles wat mensen in hun leven en werk doen, heeft te maken met interactie. Het zijn dan ook vooral gesprekken met anderen waarin mensen de gewenste of ongewenste resultaten van hun interactie mede vormgeven. Training in assertiviteit verbetering kan met name vruchtbaar zijn bij persoonlijke ontwikkeling en wanneer er sprake is van ongewenste resultaten bij adviesvaardigheden, discussie- en vergadertechnieken, leidinggeven, motiveren en beïnvloeden.

Dit kunt u verwachten:

Tijdens de individueel gegeven training leert u onder meer door zelfonderzoek dat er in elke situatie meerdere alternatieven zijn voor het gedrag dat u gewend bent. Door middel van op inzicht gerichte training krijgt u de mogelijkheid om te onderzoeken wat u kunt doen om geijkte patronen te doorbreken en ander gedrag mogelijk te maken. Zo helpt u uzelf om effectiever te worden in uw interactie met anderen.

Assesment

HRD Center is tevens uw partner op het gebied van assesments. Als u bijvoorbeeld diepgaand inzicht in uw natuurlijke werkstijl en zakelijke prestaties wilt, dan is het zelf-assessment van SHL/OPQ aan te bevelen. Deze online tool stelt een rapport samen over uw gedragsvoorkeuren in het werk, drijfveren en competenties. Dit rapport bespreekt u vervolgens met gecertificeerd expert Ton van Tilburg. Die combinatie levert snel verhelderende inzichten op.

Op basis van de testen en gesprekken kunnen diverse rapporten worden opgesteld, zoals: Loopbaanwijzer Rapport, OPQ32 Stress Rapport, Rollen Rapport (Belbin), Motivatie Rapport, Universal Competency Rapport, Leiderschaps Rapport en Sales Rapport.

E-coaching

Coaching per e-mail is op projectbasis op verschillende manieren in te zetten en verschilt op veel manieren van face to face coaching: je schrijft in plaats van dat je praat, je bent niet in dezelfde ruimte als de coach en ook het tijdstip waarop je met elkaar communiceert verschilt. E-coaching biedt als voordeel dat je het waar en wanneer jij wilt kan doen. Het is gebleken dat het schrijven over gebeurtenissen bijdraagt aan de cognitieve en emotionele verwerking van deze gebeurtenissen. Het herlezen helpt in het reflectieproces en het achteraf teruglezen werkt uitstekend als terugvalpreventie, mede door de zwart op wit staande feedback en complimenten van de coach. Heeft u behoefte aan coaching op afstand, schakel HRD Center in.

HRD Center is er voor u

Wilt u weten wat HRD Center voor u of uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.