Loopbaanbegeleiding geeft u inzicht in uw leven en werken tot nu toe en helpt u te bepalen wat u in de toekomst wilt doen. Door stil te staan bij uw ervaringen, wensen en verwachtingen ontdekt u nieuwe wegen naar de toekomst.

Voor wie?

Coaching & counseling is geschikt voor mensen die belemmeringen in hun functioneren ervaren of botsen met anderen in hun leef- of werkomgeving en hierin verbetering willen brengen. Kortom: voor iedereen met alledaagse levensvragen ten aanzien van bijvoorbeeld keuzeproblemen, conflicten, management, omgang met collega’s en de balans tussen werk en privé.

Verhelderende aanpak

Tijdens een inzichtgevend gesprek worden uw specifieke behoeften in kaart gebracht, zodat het traject van coaching & counseling hierop kan worden afgestemd. Ton van Tilburg geeft u de ruimte om uw verhaal te doen. Hij luistert goed naar u, maar houdt u ook een spiegel voor door kritische vragen te stellen. Dankzij de open aanpak en gedegen adviezen krijgt u een bredere visie op uw situatie en verwerft u verhelderende nieuwe inzichten.

Duur van coaching en counseling traject

Wij adviseren een traject voor coaching & counseling van vijf gesprekken van 1½ uur binnen een tijdspanne van drie maanden. Afhankelijk van uw wensen en het te realiseren einddoel kan een traject worden verkort of verlengd.

HRD Center is er voor u

Wilt u weten wat HRD Center voor u of uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.