Sinds 1 januari 2004 is een werkgever de eerste twee jaar verantwoordelijk voor het re-integratieproces van een zieke werknemer. Wanneer blijkt dat u niet kunt terugkeren in uw functie en een andere functie binnen het bedrijf/organisatie niet voor u beschikbaar is, dient de werkgever u een re-integratie traject aan te bieden welke wordt uitgevoerd door een extern re-integratiebureau.

Persoonlijke aanpak

Na een oriënterend gesprek wordt in onderling overleg een plan van aanpak opgesteld en ter accordering aan de werkgever voorgelegd. Een re-integratie traject is uitgebreid, intensief en soms confronterend. U kunt altijd rekenen op betrokken begeleiding. U wordt intensief gecoacht, waarbij uw specifieke problematiek aan de orde komt en uw persoonlijke groei wordt gestimuleerd. Daarnaast is er veel aandacht voor loopbaanoriëntatie.

Duur van traject re-integratie

Een re-integratie traject duurt minimaal zes maanden. In overleg kan hiervan afgeweken worden.

HRD Center is er voor u

Wilt u weten wat HRD Center voor u of uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.