Wat vinden cliënten van de dienstverlening van HRD Center?

“Leren luisteren naar gevoelens en behoeftes”

Ik heb contact gezocht met Ton omdat ik niet gelukkig was in mijn werk. Ik had in eerste instantie gedacht dat ik onder begeleiding van Ton, aan de hand van testen, een passende werkrichting zou vinden. Door de aanpak van Ton heb ik veel meer gevonden dan dat. Op een aantal punten was ik het contact met mijzelf kwijt. Door gebeurtenissen uit het verleden was ik gaan denken en handelen op een manier die toen functioneel was. Door zonder waardeoordeel de juiste vragen te stellen, heeft Ton mij nu, zoveel jaren later, laten inzien dat dit gedrag geen functie meer heeft en het mij alleen nog maar in de weg zit. Ik cijferde mijzelf vaak weg en heb nu beter leren luisteren naar mijn gevoelens en behoeftes. Met deze inzichten kan ik verder en heb ik meer vertrouwen gekregen voor de toekomst.
LM

“Snel een mooie baan gevonden”

Ik zat negen maanden thuis en dacht er, zeker na een aantal gesprekken met een psychologe, verder zelf wel uit te komen. Dat lukte dus niet. De ene teleurstelling volgde na de andere en ik begon me steeds meer af te vragen hoe ik uit de negatieve spiraal kon komen.
Verschillende vrienden hadden wel iemand aanbevolen, maar ik besloot mijn eigen weg te bewandelen. Zo kwam ik na het nodige speurwerk op internet terecht bij mijn naamgenoot Ton. In alles had ik gelijk een goed gevoel bij hem en bij onze eerste ontmoeting wist ik binnen vijf minuten dat mijn gevoel me niet in de steek had gelaten. Want wat thuis muurvast zat had Ton binnen vijf minuten te pakken: de tranen en daarmee ook al snel de opluchting waardoor ik weer normaal kon nadenken. Uiteindelijk heb ik maar vier gesprekken nodig gehad voordat ik weer een mooie baan gevonden had. Een keuze waarin ik vooral mijn hart gevolgd heb.
Het belangrijke zetje dat ik even nodig had was zelfvertrouwen. Mezelf niet langer ondergeschikt maken, me niet afhankelijk opstellen, geen twijfels laten zien en vooral vertrouwen op mijn eigen kracht. Met een open houding en zonder de verbinding te verliezen. Ton zorgde ervoor dat ik weer goed voor mezelf kon zorgen. Het lijkt zo makkelijk…

TvL

“Doeltreffende coaching”

Gedurende een aantal maanden heb ik mogen genieten, maar heb ik me ook mogen verbazen over de begeleiding van Ton. Als ik het in één woord zou mogen omschrijven, dan kies ik ‘doeltreffend’. Dit woord valt uiteen in ‘doel’ en ‘treffend’.
Ton is constant bezig met het werken naar een doel. Hij benoemt het niet, maar je weet aan zijn vragen en manier van sturen dat hij ergens heen wil. Zo ongerept als ik elk gesprek binnenkwam, zo overzichtelijk stapte ik de deur uit.
‘Treffend’ is erg gepast, omdat Ton de vinger op de (heel) zere plek kan leggen. Hij legt bloot wat ik zelf niet wilde zien. Maar achteraf was dat een zeer welkome manier van reflecteren.
De humor en de (soms grove) eerlijkheid die Ton gebruikt, maakten het voor mij luchtig om over zware onderwerpen te praten. Dat ervoer ik als erg prettig. Ton kan heel flexibel zijn en meegaan in je gedachtegang. Maar daarnaast is het stilzetten, parkeren en bekijken van een situatie een grote kwaliteit van hem. Dat is een kunst.

PB

“Aanrader voor wie coaching zoekt”

Gedurende mijn carrière was ik vaak degene die anderen hielp. Ik moest er even aan wennen om zelf gecoacht te worden. Toch voelde ik al snel dat ik bij Ton van Tilburg aan het juiste adres was. Hij is een sparringpartner die blijft doorvragen en goede feedback geeft. Flexibiliteit, kennis en structuur zijn kernwoorden die bij Ton passen. In de gesprekken was op zijn tijd ook plaats voor humor, wat ik wel kon waarderen. Kortom, een erg positieve ervaring en zeker een aanrader voor wie coaching zoekt.

FWS

“Duidelijk iets in gang gezet”

Ton wist al tijdens het kennismakingsgesprek de vinger op de zere plek te leggen. Hij is warm maar kritisch, houdt je een spiegel voor en durft je antwoorden in twijfel te trekken.
Een lach en een traan, weerstand en flow; het was allemaal part of de deal. Ik kijk terug op een aantal sessies die confronterend en emotioneel waren, maar die duidelijk iets in gang hebben gezet bij mij.

BW

“Onderzoeken wie ik ben”

Ik kwam bij Ton omdat ik niet goed wist wat ik met mijn huidige baan aan moest en of ik misschien iets anders moest gaan doen. Ik verwachtte dat ik samen met Ton ging kijken welke mogelijkheden er zouden zijn met mijn opleiding en ervaring. Ton ging een andere kant op en koos ervoor om met mij eerst op zoek te gaan naar wie ik ben, welke keuzes ik heb gemaakt in het verleden en waarom. In deze gesprekken kwamen we steeds terug op mijn manier van denken en dat die belemmerend werkt. Na een aantal gesprekken kon ik dat ook zien en daar ben ik blij om.
Ton is een aangename gesprekspartner en ik heb veel inzichten gekregen in mijn gesprekken met hem. Hij luistert goed en duwt het gesprek een kant op waarvan hij denkt dat het de goede is. Als eigenwijs persoon, die haar woordje snel klaar heeft, was dat wel eens confronterend.

JL

“Positieve blik naar de toekomst”

Het traject dat ik met Ton heb doorlopen is voor mij een prettige en verrassende ervaring geweest. Tijdens de gesprekken die we hadden kon Ton op de juiste momenten een spiegel voorhouden. Dit zorgde voor een gezonde portie zelfreflectie. Het traject verliep op een natuurlijke ongedwongen manier en doordat ik al snel resultaat zag gaf dat ook vertrouwen. Ton heeft mij geholpen inzicht in mijzelf te krijgen en ervoor gezorgd dat ik met een vernieuwde, positieve blik naar de toekomst kijk.

MvP

“Hier kan ik verder mee”

Bij aanvang van het traject heeft Ton mij goede adviezen en ondersteuning gegeven bij de verwerking van de beëindiging van mijn dienstverband. Vervolgens hebben de gesprekken mij mijn zelfvertrouwen weer teruggegeven. Door de respectvolle open en eerlijke benadering en het voorhouden van een spiegel kreeg ik opnieuw inzicht in mijn kwaliteiten. Ton spoorde me aan om te vertrouwen op het proces en op mezelf. Ook heeft hij mij bewust gemaakt van mijn eigen communicatie en uitstraling. Hier kan ik verder mee.

MB

“Patronen herkennen en deze bijstellen”

Voordat ik begon aan het loopbaantraject met Ton was ik best sceptisch. Vastgelopen in mijn carrière had ik iemand of iets nodig om mij vlot te trekken. Daar was ik wel van overtuigd maar of dat zo’n loopbaan/coachingstraject was…? Ik was vooral bang voor al te zweverige Facebook-wijsheden en idiote opdrachten. Niets van dat alles! Ton verstaat de kunst om de theorie zo te verpakken dat deze bij jou past. Die theorie lag goddank ook niet vast. Vind je iets onzin dan heeft hij dat eerder door dan jij.
Het resultaat? Ik heb mezelf vlot getrokken door, via Ton, naar mezelf te luisteren. En ja, ik ben met momenten nog altijd doof, maar het grote verschil is dat ik me daar nu bewust van ben. Ik herken mijn patronen en kan deze bijstellen (als ik dat wil). Kortom, het is niet iets of iemand. Ik ben het zelf die het verschil maakt!

CvD

“Intensief,verhelderend, emotioneel en opbouwen”

Ton laat zich niet omschrijven in een woord, Ton moet je ervaren! Hij weet je te raken met verrassende invalshoeken en vragen naar het onbekende. Op deze manier prikkelde hij mijn nieuwsgierigheid en heeft hij mij geholpen in mijn zoektocht. Het traject was intensief, verhelderend, emotioneel en opbouwend. Nog dagelijks denk ik terug aan wat we besproken hebben en welke inzichten ik heb opgedaan. Dit helpt mij niet alleen om te relativeren en te groeien, maar ook om te accepteren dat ik voel wat ik voel.

DB

“Aangezet tot actie”

De loopbaancoaching heeft mij een spiegel voorgehouden: hoe zit ik zelf in elkaar, waarom denk ik op een bepaalde manier over mezelf? Ik heb geleerd dat patronen een grote rol spelen in je leven, en hoe daar mee om te gaan.
Ton is niet flauw, zal je niet bij de hand nemen en alles voordoen en voorkauwen. Je gaat echt zelf aan het werk. Ik merkte dat wat we tijdens afspraken besproken hadden vaak nog een tijd kon ‘doorsudderen’. Vooral door woorden te laten bezinken. Samen met de handreikingen die ik heb gehad, kwam ik tot inzichten in mijzelf.
Ton weet prikkelende vragen te stellen en zet je aan tot actie. Waar ik eerst een erg afhoudende houding had ten opzichte van ander werk, ben ik nu eindelijk zover dat ik brieven en mails aan het versturen ben naar potentiële werkgevers. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit spoedig iets gaat opleveren.

MD

“Meer opgeleverd dan ik had kunnen bedenken”

Ik heb de loopbaancoaching als een enorm nuttig traject ervaren waarin ik mezelf opnieuw heb leren ontdekken: wat ik belangrijk vind in mijn loopbaan en in mijn leven en waar deze waarden op gebaseerd zijn. Hiervoor heb ik soms diep moeten graven, maar doordat Ton de juiste vragen stelde (of mij zelf de juiste vragen liet bedenken) is dat me toch gelukt.

Daarnaast weet ik nu beter hoe ik met bepaalde situaties om moet gaan. Ton heeft me als het ware het gereedschap meegegeven waarmee ik nog jaren vooruit kan. Ik zie dat dan ook vooral als de grootste opbrengst: het is geen symptoombestrijding, nu even het (oppervlakkige) probleem wegpoetsen. Nee, het heeft me juist voor jaren geholpen door diepere kwesties aan te boren waar ik ogenschijnlijk geen weet van had. Dit verraste me wel, maar toen ik ermee aan de slag ging heeft het me enorm geholpen en veel opgeleverd: meer dan dat ik tevoren had kunnen bedenken.

Gedurende het hele traject heb ik de begeleiding van Ton als zeer prettig ervaren; warm en hartelijk! Met woorden en uitstraling roept hij een warm, huiselijk gevoel op waardoor het makkelijk praten is. Hij weet ook goed de pijnpuntjes te herkennen door te letten op houding, mimiek, toon et cetera en houdt je daarmee een spiegel voor. Dit alles op een prettige manier!

JvdA

“Het proces heeft tijd nodig”

Het coachingstraject met Ton is een bijzondere periode in mijn leven geweest. Vanaf het begin voelde ik al een klik met hem. Door geduld te hebben en te vertrouwen op de tijd, heb ik mogen ervaren hoe een proces werkt. Ik wilde altijd hard vooruit en weten wat het eindresultaat is van investeringen. Maar zoals je een bloem niet uit de grond kan trekken, kun je een ontwikkelingsproces van een mens niet vooruitduwen.

De kritische vragen van Ton wierpen een ander licht op mijn knelpunten. Door zijn luisterende houding en talent om te spelen met taal werd mij een spiegel voorgehouden. Ton volgde goed op welk spoor ik zat, met weinig woorden van mij had hij al voldoende informatie om mij de weg te wijzen.
Wat ik ook erg waardeer in hem is zijn rustige uitstraling, oprechtheid in álles en de humor. Ik mocht er zijn als mens, gewoon zoals ik ben.

Welke wegen ik nog zal gaan en welke stations ik nog tegenkom, is nog niet duidelijk. Maar één ding weet ik wel: respect en liefde voor mezelf gaat vóór de ander. De richting bepaal ik zelf door te vertrouwen op de tijd die het nodig heeft.

BvdR

“Ik moest ophouden met denken”

Toen ik aan het loopbaantraject begon was mijn verwachting dat ik vooral bezig zou zijn met het invullen van professionele beroepentesten, competentietesten enzovoort. Maar gelukkig ging het traject veel dieper dan dat.
Nu achteraf realiseer ik me dat het doen van dit soort testen eigenlijk helemaal niet interessant is, omdat ik zelf prima weet wat ik wil en wat ik kan. Ik was me er alleen nog niet (volledig) van bewust.
Door gevoel en verstand in balans te brengen, werd ik me hier wel van bewust.

Wat me echt geholpen heeft, was om regelmatig te horen dat ik moest ophouden met denken. Dat vond ik moeilijk, maar was wel echt nodig om bij mijn gevoel te komen. Tegelijkertijd bracht het ook een soort rust, alsof ik de lat niet meer zo hoog hoefde te leggen.

De begeleiding was heel direct en duidelijk, soms confronterend. De directe feedback heeft me erg geholpen. Ton ziet heel veel, voelt veel aan, en benoemt dat ook.

Het loopbaantraject heeft me niet alleen wat betreft loopbaan verder geholpen, maar ook persoonlijk.

RM

“Coincidence doesn’t exist”

I recently lost my job, a job that I spent over two decades with high dedication and passion. The loss of stable income brought up, not only emotional pain, but also uncertainties about the future. With a high rate of unemployed professionals and limited employment opportunities, finding a new job would be a great challenge and something I was worried about especially that I have no experience in applying for a job.
Hence, I solicited the expertise of outplacement bureau HRD Center to help me figure out what my next step would be in getting a new job. After a free orientation session with Ton van Tilburg I immediately decided to let Ton coach me.

I find the approach fitting to my style as I am not a textbook person. I never liked too formal setting wherein the cliënt is treated as a subject. This doesn’t work for me. Ton, however, is able to listen well to my background stories, work experiences, families, etc. He focused in bringing out the best qualities that I already possess and tried to make me believe on my positive qualities. This approach has reinforced my faith on myself and started to feel that things will be alright.

The positive reinforcement and the new energy that I gained in those sessions with Ton has somehow brought some good luck. A week before the outplacement traject ended, I was offered a “dream” job outside NL which came very unexpectedly. I couldn’t ask any better ending than getting a dream job. As the saying goes “coincidence doesn’t exist”. Thanks a lot Ton!

FL

“Inzicht in mezelf en mijn eigen handelen”

Hoe vind je de coach die bij je past? Een coach die niet met je meepraat, maar die je ‘op je plek’ zet. Tijdens het oriëntatiegesprek met Ton voelde ik dat ik die coach had gevonden. Bovendien wou ik op korte termijn resultaten boeken en bij hem kon ik snel starten. Ik koos daarom voor Ton.
Ik kreeg direct allerlei informatie over de loopbaancoaching toegestuurd. Hierdoor kon ik mij thuis inlezen en door het beantwoorden van de verschillende vragen kwam ik meer over mezelf te weten. Ik was begonnen en dat voelde goed.

Op een gegeven moment kwam ik er achter dat ik van Ton geen antwoorden zou krijgen. De antwoorden moest ik zelf geven. Door de opdrachten thuis te maken, door de gesprekken met Ton en het gebruik van inzichtkaarten tijdens de bijeenkomst kreeg ik steeds meer inzicht in mezelf en mijn eigen handelen.
Het is een proces dat, in mijn geval, niet na vijf bijeenkomst heeft geresulteerd in het beantwoorden van al mijn vragen. Ik had die antwoorden graag gekregen, maar aangezien ik alleen zelf die vragen kan beantwoorden is het proces nog lang niet afgerond.

Alles beredeneren is voor mij makkelijk, maar luisteren naar mijn gevoel is voor mij niet vanzelfsprekend. Conclusie: er is weer een stap gezet in de goede richting.

EV

“Meteen een klik”

Bij mijn eerste kennismakingsgesprek was er meteen een klik, geen twijfel om voor Ton te kiezen. Hij wist meteen de vinger op de zere plek te leggen.

Na dit gesprek zijn wij tot een traject gekomen. Ton gaf direct aan dat hij handreikingen zou doen maar dat je zelf je eigen pad bepaalt en bewandelt. Gedurende het traject kwam ik erachter dat ik low profile was gaan leven, kwetsbaar was en op deze punten in mijn eigen valkuilen was gelopen. Ego was in mijn geval ver te zoeken, mijn ‘ik’ werd volledig opgeslokt door werk, gezin en omgeving.

Het diepe dal werd steeds meer een kleine kuil. Ik ben nog niet waar ik moet zijn, maar het traject heeft mij inzicht gegeven in mijn sterke en zwakke kanten. Langzaam vind ik mijn sterke kanten weer terug, ondanks de confrontaties die dat oplevert voel ik mij steeds weer meer zoals ik graag zou willen zijn.

Ton biedt je een spiegel. Hij prijst je woorden en gedachten op de juiste momenten. Een waardevol traject in mijn leven.

HL

“Leren luisteren naar mijn gevoel”

Na een pittige speurtocht in de wildernis van coaching- en re-integratiebureaus, zag ik door de bomen het bos bijna niet meer. Na een aantal afspraken bij andere bureaus ontmoette ik Ton van Tilburg van HRD Center. Het werd mij direct duidelijk dat Ton niet oppervlakkig te werk gaat. Ik plofte op de gezellige bank, luisterde naar zijn verhaal, nam een slok koffie en kwam tot de conclusie dat hij er niet is om mij mooie verhalen te verkopen en te vertellen wat ik graag wil horen. Dát was een geruststelling…

Ton stelde verdiepende vragen om mij meer inzicht te geven in mijzelf en in de wijze waarop ik overkwam op anderen. Doordat bepaalde patronen van denken ingeslepen waren, haalde ik niet het beste in mijzelf naar boven en zat ik in een negatieve spiraal. De coachingsgesprekken gaven mij meer inzicht in deze patronen en daardoor ben ik mijzelf verder gaan ontwikkelen tot een completer persoon. Het was een uitdaging voor mij om de rust te bewaren, te leven in het moment en om alle emoties door te maken die horen bij het verliezen van een baan.

Mijn grootste winst zit erin dat ik heb geleerd beter te luisteren naar mijn gevoel. In de dagelijkse praktijk heb ik daar nu nog plezier van. Mijn assertiviteit is gegroeid, ik durf vaker mijzelf te zijn en ervaar dat ik weer kwaliteiten in mijzelf naar boven kan halen die ver weg waren gestopt. Dankbaar ben ik dat ik mede door de coachingsgesprekken van Ton weer licht zie aan het einde van de tunnel en er vertrouwen in heb dat die andere fijne baan op het juiste moment op mijn pad zal komen.

KW

“Alle mogelijkheden en kwaliteiten onderzocht”

Bij het zoeken naar een outplacementcoach heb ik een aantal coaches gesproken en Ton was de enige coach die een kennismakingsgesprek voorstelde om te kijken of we iets voor elkaar konden betekenen. Het kennismakingsgesprek verliep vlot, ik voelde me vrij en durfde open en kwetsbaar te zijn.
Ton verstaat de kunst om je iets te laten vertellen en daar op in te haken en voordat je het weet zit je in een enerverend gesprek dat de diepte ingaat en waarbij alle mogelijkheden, kwaliteiten en wensen worden onderzocht. Hij heeft het vermogen om je van alles het positieve te laten zien en ervaren… en wel zo dat je erdoor aangeraakt wordt en het je eigen maakt.

Ik vond het erg fijn om tijdens de gesprekken te sparren. De soms zo confronterende spiegel die me werd voorgehouden, maar ook het onder de loep nemen van mijn kwaliteiten om zo verder te kunnen bouwen aan mijn zelfvertrouwen.

Van iedere sessie van 1,5 uur kwam ik moe maar voldaan terug, want ik voelde mezelf iedere keer een beetje groeien!

Typerend voor Ton vind ik zijn ontspannen houding en het vertrouwen dat hij uitstraalt. Hij heeft iets over zich waardoor je het idee hebt te praten met iemand die je al jaren kent. Hij schuwt het niet om de dingen bij de naam te noemen, altijd op respectvolle wijze en met een vleug humor.
Ton heeft me geleerd om opnieuw vertrouwen te hebben… in mijzelf en in mijn stappen richting toekomst.

SB

“Onlangs gestart in een uitdagende functie”

De begeleiding van Ton kun je typeren als een persoonlijke, op maat gesneden aanpak. Ik vond het zeer verhelderend dat hij me af en toe een spiegel voorhield, waarbij zijn ervaring als coach en zijn mensenkennis goed van pas kwamen. Samen met hem heb ik de diverse opties onderzocht die in mijn situatie mogelijk waren, met als uitgangspunten mijn capaciteiten, kwaliteiten en uiteraard het werkplezier. En met succes, want onlangs ben ik gestart in een uitdagende functie bij een internationale organisatie. Mijn eerste indruk van deze nieuwe job is prima.

ML

“Anders dan andere loopbaancoaches”

Ik koos voor Ton omdat hij anders te werk gaat dan andere loopbaancoaches. Dit begon al met de naam van het eerste gesprek: ‘een inzichtgevend gesprek’. Ik had gelijk een goed gevoel bij Ton. Wat ik fijn vond van het traject was dat ik met Ton echt de diepgang kon vinden die ik zocht. Hij prikte door mijn muur heen en kwam tot de kern. Op het moment zelf soms lastig, maar wel wat ik nodig had om tot andere inzichten te komen. En dit alles met een gezonde dosis humor!

JC

“Eerlijke en betrokken coach”

Soms zijn er momenten in het leven dat alles ineens volledig op de kop staat. Als ambitieus schoolleider die zijn schoolteam niet mee kreeg, maakte mijn bestuur de pragmatische keuze dan de directeur maar weg te sturen. Voor mij de aanleiding dan ook maar meteen van Twente naar Brabant te gaan vanwege een nieuwe relatie. Het participatiefonds bood een begeleidingstraject aan en na wat speurwerk op internet koos ik voor HRD Center, Ton van Tilburg.

Ton zag daar aanvankelijk niet zoveel in. “Wat moet ik met een man met zoveel ervaring en een mooi CV?”, vroeg hij mij in het eerste telefonische contact. Toch zijn we samen aan de slag gegaan en is het Ton geweest die met stevige kritische vragen, het vermogen mij een spiegel voor te houden, mij wist te stimuleren tot het herformuleren van mijn ambitie en mogelijkheden. Daarin was Ton een eerlijke en betrokken coach.

Ik ben inmiddels na drie jaar in Breda neergestreken in Dordrecht. Ik werk als selfemployed professional binnen het onderwijsveld. Op mijn visitekaartje staat: ‘Michelangelo zei altijd dat hij zijn beelden alleen maar uit het marmer hoefde te bevrijden.’ Hoe ik dat in een school vertaal? Try me!

Gertjan Kleinpaste (www.lerenmetpassie.eu)

“Iemand die de koe bij de horens pakt”

De loopbaanbegeleiding bij HRD Center heeft mij veel opgeleverd. Ik verwachtte een geplaveid traject, het werd een persoonlijk stappenplan. Het heeft mij enorm geholpen om mijzelf beter te leren kennen. Het was wel een intens traject, dat een hoop inspanning van mij en ook van Ton vroeg. Vooral de directe aanpak van Ton sprak mij aan. Ik schrok er in eerste instantie wel van hoe diep hij soms wilde gaan. Zodra ik merkte dat ik er baat bij had, kon ik er in meegaan. Ton is iemand die de koe bij de horens pakt en toch met geduld coacht. Dankzij hem heb ik uiteindelijk de stap durven zetten om bij mijn vorige werkgever weg te gaan. Ik heb er geen moment spijt van gehad.

JN

“Rustige en ongedwongen houding”

Tijdens mijn gesprekken met Ton heb ik vooral geleerd vragen aan mijzelf te stellen: wat wil, denk en voel ik nou echt? In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat ik nu zelf gerichter actie neem, bijvoorbeeld wanneer iets mij niet zint. Op mijn werk stel ik sneller vragen en ben ik open naar mijn collega’s. Iets wat ik voorheen lastig vond. Het loopbaantraject beviel mij door de rustige en ongedwongen houding van Ton en de goede sfeer van de gesprekken.

RL

“Belangrijk om je kwetsbaar op te stellen”

Ik moest erg wennen aan de wijze van coaching. Gesprekken verliepen vaak niet op de wijze hoe ik het me van te voren had voorgesteld of ook dacht te gaan bespreken. Was dat erg? Uiteindelijk niet… want er werd juist ingegaan op wat er zich op dat moment aandiende. Om het dan bij de tijd te houden… misschien wel heel erg mindful.

Ik heb lang niet alle opdrachten gedaan die me aangeboden werden. Maar… gaandeweg besefte ik dat het daar Ton en uiteindelijk mij ook niet om ging en gaat. Opdrachten en inzichtkaartjes e.d. zijn instrumenten. Dat ik keurig alle opdrachten zou doen, was en is niet het doel. Mijns inziens is het wel belangrijk dat je je kwetsbaar en open op durft te stellen en, hoe moeilijk dat in de beginfase van een traject ook zal zijn, gelooft in dat hetgeen je deelt met Ton zal helpen (opnieuw) inzicht te geven in wie je bent, met al je goede en minder goede kwaliteiten. En dat het je mede gaat helpen om weer in je kracht te komen.

HvR

“Balans tussen werk en privé in evenwicht gebracht”

De geboden coaching heeft mij geholpen om de balans tussen werk en privé en de balans tussen denken en voelen in evenwicht te brengen en te houden. Door middel van een open uitnodigende en nieuwsgierige manier van vragen stellen, heb ik onder deskundige begeleiding een zoektocht naar antwoorden kunnen doorlopen. Antwoorden die in mij aanwezig waren, maar die ik niet (meer) zag. Door dicht bij mezelf te blijven met het vinden van de antwoorden en oplossingen ben ik goed in staat om dat wat ik geleerd heb in de dagelijkse praktijk vast te houden. De coaching is succesvol en ondersteunend geweest.

MH

“Soms confronterend, maar altijd respectvol”

Wat mij het meeste heeft aangesproken, was je directheid. Soms confronterend, maar altijd wel heel respectvol. Je was een spiegel, scherp en gelukkig ook met een tikje humor. Wat mij ook heeft geholpen om helder te krijgen hoe mijn gedachten een grote rol bij mij speelden en hoe ik daar invloed op kon krijgen. Wat mijn sterke kanten zijn en tevens mijn valkuilen zijn. En je bleef de zaken positief benoemen, wat mij veel moeite kostte. En wat voor mij belangrijk was, je geloofde in mijn kwaliteiten en capaciteiten.

MT

“Grote stappen voorwaarts”

Ik kan Ton ten zeerste aanraden op het gebied van (loopbaan)coaching. Tijdens de oriëntatie naar een goede loopbaancoach, was voor mij bij het eerste telefonische contact al duidelijk dat Ton de aanwezen persoon was om mij in mijn zoektocht te helpen. Bij het daarop volgende live gesprek in huiselijke sfeer werd dit nogmaals bevestigd. Er was een klik, die ik in ieder geval moet hebben voordat ik mij emotioneel durf open te stellen.

De professionele begeleiding en de daarbij gebruikte methoden worden flexibel en goed toegepast afhankelijk van de situatie, niet omdat dat voor de voortgang/volgordelijkheid nu eenmaal is voorgeschreven. Deze manier van aanpak en het enthousiasme, het geduld en de nodige humor geven je het echt gevoel dat je uniek bent. Dit heeft ervoor gezorgd dat er snel grote stappen voorwaarts werden gemaakt. Het vertrouwen dat Ton geeft, neem je over. Daardoor kwam ik na elke keer met meer zelfvertrouwen thuis en dat is de basis voor het vinden van een passende baan.

LJ

“Ontdekkingstocht”

Ik heb de loopbaanbegeleiding ervaren als een eye-opener. Vooral omdat je meer inzicht krijgt in je eigen handelen. Door zelfreflectie ben je beter in staat om voorgaande situaties te begrijpen. Hierdoor wordt het makkelijker om de juiste beslissingen te nemen en zodoende het werk te vinden waarin je passie ligt. Ton heeft mij op ‘ontdekkingstocht’ gestuurd, waardoor ik nu beter voor ogen heb waar mijn einddoelen liggen en hoe ik die kan bereiken.

Verwacht niet een advies in de zin van ‘deze baan past het best bij jouw profiel, dus dat moet je gaan doen’. Ik zou voor de begeleiding kiezen als je weet dat je meer in je mars hebt, maar het nog niet tot uiting komt. Als je meer uit jezelf wilt halen om zo succesvoller te zijn in je werk en privéleven.

NR

“Mijn beroep paste niet bij mijn persoonlijkheid”

Ik verwachtte bij een loopbaantraject een praktisch traject waarbij we zouden komen tot een aantal specifieke beroepen waar ik de beste vaardigheden voor in huis heb. Echter, al snel begreep ik dat eerst duidelijk moest worden wat mijn zwakke en sterke punten zijn. Ton heeft mij veel stof tot nadenken gegeven. Ook leerde ik stil te staan bij zaken waar ik normaal aan voorbijgegaan zou zijn.

Gedurende het traject zijn we veel verder mijn persoonlijkheid ingedoken dan ik zelf waarschijnlijk ooit gedaan zou hebben. Het werd me duidelijk dat mijn beroep als teamleider totaal niet bij mijn persoonlijkheid paste en dus alleen maar spanningen opriep. Dat begrip resulteerde in een uitbarsting op mijn werk, waarna ik een andere functie heb gekregen. Mijn huidige functie (monteur en aanpassingen maken bij machines) bevalt me prima.

GP

 

“Meer uit mezelf halen”

Ik heb het contact met Ton als zeer prettig ervaren. Zijn directheid en humor hebben mij over een drempel heen geholpen. Hij heeft steeds de balans aangebracht en mij zelf laten nadenken. Ik heb tijdens onze gesprekken, zoals Oprah het zo mooi zegt, een paar ‘aha moments’ gehad. Ook heb ik geleerd me opener op te stellen, maar wel zonder mezelf te verliezen. Ton heeft me bovenal laten ontdekken hoe ik meer uit mezelf kan halen.

LvA

“Zaken eindelijk af kunnen sluiten”

Het was een stroef begin. Ik had moeite om de stap naar HRD Center te nemen omdat ik wist dat ik me open en kwetsbaar zou moeten opstellen.
De begeleiding heb ik ervaren als een verrijking voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Het heeft me sterker gemaakt. In een betrokken en vertrouwelijke sfeer was alles bespreekbaar. Door open en eerlijk alles te kunnen vertellen kreeg ik innerlijk meer ruimte. Zaken uit het verleden heb ik eindelijk af kunnen sluiten.

Ook heb ik een angst overwonnen, omdat Ton me er toe aanzette ‘het zelf te willen’. Daardoor is mijn zelfvertrouwen gegroeid en heb ik mijn vrijheid terug.
De ontspannen aanpak van ‘niets moet alles mag’ vond ik fijn,. Het heeft me veel gebracht, had het niet willen missen. Ik zal er nog vaak aan terugdenken.

WvL

“Op zoek naar mijn kwaliteiten en kracht”

Ton heeft mij op een heel natuurlijke manier begeleid. Vanaf het kennismakingsgesprek was er een klik, waarbij ik Ton zijn houding zou omschrijven als oprecht en no-nonsense. Onze gesprekken werden gekenmerkt door een ontspannen sfeer, nuchterheid, humor en ruimte voor emoties. In een veilige omgeving ben ik op zoek gegaan naar mijn kwaliteiten, kracht en authenticiteit. Ton stond voor mij klaar en kwam voor mij op toen dit nodig was.

SH

“Wie ben ik en wat wil ik?”

Bij HRD Center heb ik het re-integratie traject 2e spoor doorlopen. Ik heb opnieuw naar mezelf leren kijken. Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Wat is belangrijk voor mij en wat zijn mijn normen en waarden?

Ton is een man die goed kan luisteren. Tijdens de gesprekken neemt hij ook de non-verbale communicatie waar. Daar speelt hij dan handig op in, waardoor ik opnieuw aan het denken wordt gezet.

Tijdens de ontmoetingen is Ton altijd open, eerlijk en direct en dat verwacht hij ook van mij. Belangrijk in alle gesprekken is dat het om mij gaat en dat Ton daar is om mij verder te helpen. Ik ben Ton heel dankbaar voor de fijne gesprekken en voor zijn geduld.

RdW

“Eye-opener”

Na 14 jaar als topsporter wilde ik mijn tweede carrière opstarten. In die zoektocht naar mijn nieuwe carrière liep ik echter vast. Met verschillende opdrachten en inzichtkaarten heeft Ton mij geholpen mijzelf te leren kennen. Door mezelf open te stellen, kon Ton op een rustige informele manier een beeld schetsen van mijn sterke en zwakke punten.

Voor ik bij Ton kwam, was ik op een punt bereikt dat ik dingen veelal negatief benaderde, maar Ton leerde mij om alles met een positieve blik te bekijken. Dat inspireerde mij en gaf mij de kracht om actie te ondernemen.

Daarnaast stond de vraag ‘wat wil ik nou eigenlijk?’ tijdens de coaching centraal. Ik heb het antwoord gevonden en ook op dit vlak is de coaching door Ton dus een eye-opener voor mij geweest!

RvZ

HRD Center is er voor u

Wilt u weten wat HRD Center voor u of uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.